Stichting Omgaan met Pesten

Helen Wildeboer is een van de vele trainers (zie onder Links) die in Nederland voor de Stichting Omgaan met Pesten actief zijn vanuit hun eigen bedrijf of binnen de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn.

De Stichting Omgaan met Pesten stelt zich tot doel het pesten aan te pakken en richt zich daarbij op alle betrokkenen: slachtoffers, pesters, helpers, meelopers en buitenstaanders. Dat doet zij o.a. door onderstaande activiteiten:

  • Het bieden van hulp aan alle betrokkenen van pesten door middel van de Sta Sterk training in groepen of individueel. De unieke aanpak biedt oplossingen binnen een relatief korte tijd. De deelnemers leren op een goede manier op te komen voor zichzelf door middel van direct toepasbare handvatten.
  • Het ondersteunen van organisaties bij het voorkomen en oplossen van pesten o.a. door workshops, studiedagen en klassenprojecten. Beroepskrachten krijgen handvatten aangereikt om een harmonische en veilige sfeer te bereiken en in stand te houden.
  • Het opleiden van trainers Omgaan met Pesten om de bovenstaande activiteiten uit te kunnen voeren.

Meer informatie over de Stichting Omgaan met Pesten is te vinden op de website: www.omgaanmetpesten.nl