Nieuws

20 februari 2018

Leerkrachten De Kring leren beter signaleren en handelen bij pesten

Hoe kun je als school een studieochtend nuttig invullen? Door de leerkrachten handvatten te geven om beter te kunnen signaleren en handelen bij pesten. Pesten aanpakken op een school is heel belangrijk. Kinderen kunnen pas iets leren en presteren als ze zich veilig voelen. In een klas waarin gepest wordt voelen niet alleen gepeste kinderen zich niet veilig, dat geldt ook voor een grote meerderheid in de klas die toekijkt maar niet weet hoe of niet durft op te staan tegen het pesten. Als school een pestprotocol hebben is mooi, maar hier heb je niets aan als dit niet in de hoofden en harten zit van de leerkrachten, ouders en leerlingen. Basisschool De Kring in Alkmaar nodigde Helen Wildeboer van YosoY uit om als trainer van Stichting Omgaan met Pesten met de leerkrachten aan de slag te gaan om te leren pesten beter te signaleren en vervolgens op de juiste manier te handelen volgens het nieuwe anti-pestprotocol van de school.

Tijdens deze ochtend werd er uitgebreid aandacht besteed aan welke rollen er zijn binnen het pestprobleem en hoe je ze kunt herkennen. Met deze kennis keken de leerkrachten vervolgens naar hun eigen klas. Wie neemt daarin welke rol in en op welke manier kunnen we de leerlingen die een negatieve rol vervullen naar een meer positieve rol bewegen? Daarna werd gekeken naar hoe leerkrachten pesten beter kunnen signaleren niet alleen door te kijken naar de leerlingen zelf, maar ook door na te gaan op welke plekken en momenten binnen de school en buiten op het plein we pesten waarschijnlijk kunnen signaleren. Gebeurt dit al voldoende of kan het toezicht op bepaalde plekken beter? Uit landelijk onderzoek blijkt dat gemiddeld slechts 20% van het pestgedrag door leerkrachten wordt waargenomen. Hier valt dus wel iets te winnen. Met het nieuwe anti-pestprotocol in de hand werd er gekeken naar wat je preventief kunt doen om pesten te voorkomen, maar natuurlijk ook naar welke stappen er gezet kunnen worden als er al sprake is van pesten. Belangrijke Do's en Don'ts kwamen aan de orde. Een belangrijke don't is om een pestgeval nooit in de gehele klas te bespreken. Op deze wijze krijgen de pesters weer een succeservaring en het slachtoffer nogmaals een dreun. Een gesprek zonder schuldvraag tussen slachtoffer, pester en een aantal neutrale kinderen is een veel beter alternatief. Veel voorbeelden vanuit de praktijk werden door de leerkrachten gedeeld waardoor het geleerde ook meteen kon worden doorgetrokken naar de praktijk. De leerkrachten beoordeelden deze studieochtend als boeiend, leerzaam en praktisch. Met meer inzicht in het pestprobleem kunnen de leerkrachten van De Kring het pesten nu beter signaleren en aanpakken waardoor de leerlingen met plezier naar school blijven gaan. Daar gaat het tenslotte allemaal om.» volledig nieuws