Sta Sterk

Werken aan sociale weerbaarheid & sociale vaardigheden

Zou uw kind meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken, weerbaarder kunnen reageren of juist minder fel uit de hoek kunnen komen? Dan biedt de Sta Sterk training wellicht uitkomst. In de Sta Sterk training leren kinderen en jongeren op een positieve manier voor zichzelf op te komen en meer zelfvertrouwen te krijgen. Ze leren stapsgewijs en op een praktische manier hoe te reageren in lastige situaties. Ze leren o.a.: hun eigen mening geven, nee durven zeggen, omgaan met pesten, conflicten oplossen, reageren als ze last van iemand hebben, aansluiting vinden bij leeftijdsgenootjes, etc.

Doelgroep: Kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 t/m 16 jaar die willen leren opkomen voor zichzelf en lastige situaties zelf willen leren oplossen.

De Sta Sterk training is ontwikkeld door het Kenniscentrum Omgaan met Pesten. 

In de training wordt gewerkt aan een viertal aandachtsgebieden:
Vergroten van zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en de eigenwaarde, inzicht in rollen en omstandigheden, sterke lichaamstaal en vaardig en weerbaar reageren in verschillende situaties. Per onderdeel wordt o.a. gewerkt aan de volgende onderwerpen:

1. Vergroten van zelfvertrouwen/positief zelfbeeld/
eigen waarde

- Complimenten geven en ontvangen
- Kwaliteiten onderkennen

2. Inzicht in rollen en omstandigheden

- Eigen inbreng versterken
- Verschil tussen plagen en pesten
- Expres en per ongeluk
- Rollen in een groep
- Samenhang tussen gebeurtenis, gedachten, gevoel en gedrag

3. Sterke lichaamstaal – uitstralen van weerbaarheid

- Weerbare en sterke lichaamshouding
- Gezichtsuitdrukking
- Stemgebruik en woordgebruik

4. Vaardig en weerbaar reageren

- Positief denken en het maken van helpende gedachten
- Nee-zeggen, eigen wil uiten en eigen mening hebben en geven
- Zeggen waar je last van hebt (feedback geven)
- Reageren als iemand last heeft van jou (feedback ontvangen)
- Conflicthantering
- Omgaan met elkaar en samenwerken
- Praatje maken
- Meedoen en omgaan met buitensluiten
- Problemen oplossen
- Hulp vragen en bieden

Individuele aandacht

De Sta Sterk training wordt verzorgd in kleine groepen (4-6 deelnemers) of individueel op maat (zie onder individueel traject). YosoY kiest bij het verzorgen van de Sta Sterk training in groepsverband bewust voor kleine groepen. Gedurende de training werkt iedere deelnemer aan zijn eigen leerwens(en). Elke deelnemer kan door het werken in een kleine groep als individu de aandacht krijgen die hij/zij nodig heeft. Tevens is er voldoende ruimte voor de inbreng van eigen situaties.

Systeembenadering

Een kind staat niet op zichzelf. Een kind maakt deel uit van een gezin en is een leerling in de klas. Om deze reden kiest YosoY ervoor ook ouders en eventueel leerkrachten (op initiatief ouders) bij de training te betrekken. Deze kunnen de deelnemer stimuleren, motiveren en begeleiden om zich het geleerde eigen te maken en ander gedrag te laten zien in de thuissituatie en op school. Door op de hoogte te zijn van wat het kind leert en hoe je het kind het best kunt begeleiden, wordt het voor het kind makkelijker het geleerde in de praktijk te brengen.

Voor ouders en leerkrachten worden twee ouderbijeenkomsten van ieder 2 uur georganiseerd gedurende de training. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen ouders en leerkrachten informatie over de inhoud van de training en tips voor hun rol in de begeleiding.

Werkvormen

Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van de volgende werkvormen:
• Onderwijsleergesprek
• Spel en drama
• Rollenspelen
• Creatieve opdrachten
• Verhalen en metaforen
• Ontspannings-, visualisatie en ademhalingsoefeningen
• Werken met videocamera
• Huiswerkopdrachten

Follow up

Soms bestaat de behoefte om een aantal jaren na de training het geleerde weer wat op te frissen of nog verder te werken aan een aantal leerpunten. YosoY biedt de mogelijkheid tot het volgen van een follow up van 3 lessen, zowel individueel als in groepsverband. Voor de invulling van deze lessen zal worden aangesloten bij de punten waar de deelnemers nog verder aan willen werken.

Opbouw groepstraining

Het traject van de Sta Sterk groepstraining ziet er als volgt uit:
- Invullen intakeformulier en terug zenden aan trainer
- Intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) en kind van ongeveer 1 uur
- 10 wekelijkse lessen (m.u.v. schoolvakanties) van 75 minuten
- 2 ouderbijeenkomsten voor ouders en leerkrachten, na les 1 en les 5

Start Sta Sterk groepen schooljaar 2023-2024

Sta Sterk groepstrainingen starten drie maal per schooljaar. De volgende startdata staan gepland:  

  • Start woensdag 4 oktober 2023, periode oktober-december 2023, diverse groepen van 5 - 12 jaar
  • Start woensdag 31 januari 2024, periode januari-april 2024, diverse groepen van 5 - 12 jaar
  • Start woensdag 24 april 2024, periode april-juli 2024, diverse groepen van 5 - 12 jaar