Helen Wildeboer

Wie is Helen Wildeboer

Mijn naam is Helen Wildeboer (1978) en ik woon met veel plezier samen met mijn gezin in Heiloo, Noord-Holland.

Carrièreswitch

Na afronding van mijn studie Rechten aan de Universiteit van Amsterdam werkte ik 10 jaar als milieubelastingadviseur voor Deloitte en later als mede-eigenaar van Ecolegis. Ondanks de mooie opdrachten en de fijne samenwerking met collega's en clienten voelde ik dat op dit werkgebied toch niet mijn passie lag. Daarom besloot ik eind 2009 mijn hart te volgen en een carrièreswitch te maken. Ik volgde eerst opleidingen tot coach en mediator (conflictbemiddelaar). Vervolgens kwam ik tijdens mijn vrijwilligerswerk voor Coach4you, waarbij ik twee kinderen coachte bij hun overstap van groep 8 naar de brugklas, in contact met de Stichting Omgaan met Pesten (nu Kenniscentrum Omgaan met Pesten). Het Kenniscentrum zet zich in om het pestprobleem terug te dringen door o.a. het opleiden van trainers die voorlichting geven, buitenschoolse sta sterk trainingen en anti-pestprojecten op scholen verzorgen en advies geven over het vormgeven van anti-pestbeleid.

Opleidingen tot trainer sociale weerbaarheid en leerkracht

Ik ben vervolgens de opleiding tot trainer sociale weerbaarheid en omgaan met pesten gaan volgen bij de toenmalige Stichting Omgaan met Pesten en ben sinds medio mei 2010 trainer voor eerst deze Stichting en nu aangesloten bij het Kenniscentrum en daardoor gelicenseerd om al haar producten uit te voeren. Na deze opleiding heb ik nog aanvullende scholing gevolgd op het gebied van faalangstreductie en het inzetten van dramatoneel bij het vergroten van het zelfvertrouwen.
Omdat ik mij op didactisch en pedagogisch gebied verder wilde verdiepen, besloot ik in 2010 ook de opleiding tot leerkracht basisonderwijs (PABO) te gaan volgen. Medio 2012 heb ik deze opleiding afgerond en sindsdien neem ik mijn ervaringen als leerkracht en natuurlijk ook die als jurist mee in mijn werkzaamheden vanuit YosoY. Omdat een mens nooit is uitgeleerd, volg ik nu met veel plezier nog regelmatig cursussen en workshops op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Werkzaamheden voor Kenniscentrum Omgaan met Pesten

Als ervaren trainer bied ik stageplaatsen aan trainers die de basis- of de vervolgopleiding volgen tot trainer sociale weerbaarheid bij het Kenniscentrum Omgaan met Pesten. Daarnaast heb ik mij verder verdiept in het verzorgen van de Sta Sterk training aan mensen met een licht verstandelijke beperking of autisme.