Workshops

Diverse thema's voor jong en oud

Workshops zijn een mooie manier om een item onder de aandacht te brengen, bespreekbaar te maken of om handvatten mee te geven aan de deelnemers. YosoY organiseert workshops voor zowel kinderen als volwassenen over diverse thema’s rondom assertiviteit, weerbaarheid, sociale vaardigheid, opkomen voor jezelf en een ander en omgaan met pesten.

Aanleiding

Vaak is er een aanleiding waar een workshop mooi bij kan aansluiten. U kunt bijvoorbeeld denken aan: de landelijke dag tegen pesten op 19 april, de landelijke week tegen pesten in de 4e week van september, de invoering van nieuw anti-pestbeleid op school, een studiedag, ter aanvulling op het Project Omgaan met Elkaar of Sta Sterk op School, een projectweek etc.

Doelgroep

De workshops kunnen worden ingezet voor diverse doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten, trainers sportvereniging, groepsbegeleiders, etc.

Op maat

In overleg met de organisatie wordt bekeken bij welke onderwerpen de behoefte ligt en op welke manier dit onderwerp in een workshop kan worden behandeld. Het uitgangspunt is om de workshop zo interactief mogelijk te laten zijn. Tevens kan worden bekeken wat de duur van de workshop zal zijn.

Ruime keuze onderwerpen workshops

Er is een ruime keuze uit mogelijke (deel-)onderwerpen voor een workshop. Hier volgen er slechts een aantal:
- Verschil tussen plagen en pesten
- Rollen in een groep bij een pestprobleem
- Belang van weerbare en sterke lichaamshouding en aanleren daarvan
- Complimenten geven en ontvangen
- Voorkomen van pesten
- Handelen bij pesten
- Positief denken en het maken van helpende gedachten
- Nee-zeggen, eigen wil uiten en eigen mening hebben en geven
- Zeggen waar je last van hebt (feedback geven)
- Samenwerken
- Problemen oplossen
- Etc, etc.

Workshops professionals Sta Sterk op School
en Project Omgaan met Elkaar

Om de effectiviteit van Sta Sterk op School en het Project Omgaan met Elkaar nog te vergroten kunnen twee workshops worden ingezet voor de professionals die op school werkzaam zijn. Deze workshops duren ieder 3 uur. De eerste workshop is geschikt voor maximaal 50 personen en de tweede voor maximaal 12 peronen. In de eerste workshop wordt onder andere aandacht besteed aan: rollen in een groep, signalen van pesten bij leerlingen en preventie en handelen bij pesten in de klas/school. De tweede workshop is een training gericht op het ontwikkelen van gespreksvaardigheden.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van het houden van een workshop bij uw ordanisatie? Neemt u dan even contact op.