Faalangst de baas

Niet meer bang zijn om het fout te doen en de lat minder hoog leggen!

Iedereen is wel eens bang. Het is een gevoel dat ons waarschuwt op te passen of voorzichtig te zijn. Het overwinnen van bepaalde angsten hoort ook bij het opgroeien. Angst wordt echter een probleem als het niet meer past bij de leeftijd en de angst uw kind het plezier in normale en dagelijkse situaties ontneemt. Is dat het geval? Dan kan het zijn dat uw kind last heeft van faalangst. Faalangst is de angst dat je iets niet kunt of volgens je eigen maatstaven niet goed genoeg kunt. Er zijn ook kinderen die de lat veel te hoog leggen voor zichzelf. Als ze dan niet voldoen aan hun eigen hoge eisen heeft dat vaak onvrede, een teleurgesteld of boos gevoel tot gevolg. Dat is zonde. Veel kinderen die last hebben van faalangst piekeren ook veel over van alles en nog wat. Vaak gebeurt dat in de avond waardoor ook inslapen een probleem kan zijn. 
Faalangst komt veel voor, een op de tien kinderen heeft er last van.

Vormen van faalangst:

Er bestaan verschillende vormen van faalangst:
1) Cognitieve faalangst: angst voor het reproduceren van kennis en vaardigheden (bij toetsen, examens, spreekbeuerten, etc.).
2) Sociale faalangst: angst om afgewezen te worden door anderen of negatief beoordeeld te worden door anderen.
3) Motorische faalangst: angst bij lichamelijke activiteiten. Dit gebeurt vooral bij grote druk op het lichamelijk presteren (wedstrijden, optredens, etc.).
Het hebben van angst voor nieuwe dingen is op zichzelf geen vorm van faalangst, maar heeft vaak wel een relatie met faalangst.

De methode van de Faalangst de baas training richt zich op het inzicht geven in de faalangst en op het anders voelen, denken en doen. Deelnemers werken aan het de baas worden van de faalangst en hun eigen negatieve denkpatroon en ontwikkelen tevens sociale en weerbare vaardigheden.

Doelgroep: Kinderen, tieners en jongeren van 8 t/m 16 jaar die erover inzitten of ze het wel goed doen in sociale omstandigheden of bij het leveren van prestaties.

Uw kind leert in de Faalangst de baas training vaardigheden aan die het helpen bij het ontplooien van zijn kwaliteiten en van zijn cognitief, sociaal en motorisch functioneren. Daarnaast doet het ervaringen op in bijvoorbeeld rollenspel en ontspanningsoefeningen die helpen anders naar zichzelf en zijn omgeving te kijken en daarmee zijn faalangst de baas te worden.

De methode van deze training richt zich op het verkrijgen van inzicht in de eigen faalangst en op het anders voelen, anders denken en anders doen. We werken per onderdeel o.a. aan de volgende onderwerpen.

1. Inzicht

- Inzicht in klachten en hoe het werkt als je angstig bent
- Zelfinzicht: je kunt en weet meer dan je denkt
- Inzicht in oorzaken en signalen van faalangst en vaardigheden die je kunt inzetten om faalangst de baas te zijn

2. Anders voelen

- Eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen
- Actief beïnvloeden van gevoelens
- Zelfcontrole en het gevoel de baas te zijn over gevoelens en de situatie
- Ontspannen en ademhaling

3. Anders denken

- Zelfinstructies, bijvoorbeeld "stop, relax, creëer ik-power en denk na"
- Positief denken, andersom denken en het maken van helpende gedachten, denken dat fouten maken mag

4. Anders doen

- Gebruik van weerbare lichaamstaal en stemgebruik
- Sociale en weerbare vaardigheden waaronder:
- Kritiek geven en ontvangen
- Eigen mening geven en nee zeggen
- Zeggen waar je last van hebt
- Meedoen en omgaan met buitensluiten
- Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
- Probleem oplossen
- Humor gebruiken, lachen om dat wat mis gaat
- Hulp vragen
- Experimenteren met nieuw gedrag en zo ongewenst gedrag ombuigen

Individuele aandacht

De Faalangst de baas training wordt verzorgd in kleine groepen
(4-6 deelnemers) of individueel op maat (zie onder individueel traject). YosoY kiest bij het verzorgen van de Faalangst de baas training in groepsverband bewust voor kleine groepen. Gedurende de training werkt iedere deelnemer aan zijn eigen leerwens(en). Elke deelnemer kan door het werken in een kleine groep als individu de aandacht krijgen die het nodig heeft. Tevens is er voldoende ruimte voor de inbreng van eigen situaties.

Systeembenadering

Een kind staat niet op zichzelf. Een kind maakt deel uit van een gezin en is een leerling in de klas. Om deze reden kiest YosoY ervoor ook ouders en eventueel leerkrachten (op initiatief ouders) bij de training van het kind te betrekken. Deze kunnen de deelnemer stimuleren, motiveren en begeleiden om zich het geleerde eigen te maken en ander gedrag te laten zien in de thuissituatie en op school. Door op de hoogte te zijn van wat het kind leert en hoe je het kind het best kunt begeleiden, wordt het voor het kind makkelijker het geleerde in de praktijk te brengen.

Voor de ouders en leerkrachten worden twee ouderbijeenkomsten van ieder 2 uur georganiseerd gedurende de training. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen ouders en leerkrachten informatie over de inhoud van de training en tips voor hun rol in de begeleiding.

Werkvormen

Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van de volgende werkvormen:
• Onderwijsleergesprek
• Spel en drama
• Rollenspelen
• Creatieve opdrachten
• Discussie
• Verhalen en metaforen
• Ontspannings-, visualisatie en ademhalingsoefeningen
• Huiswerkopdrachten

Follow up

Soms bestaat de behoefte om een aantal jaren na de training het geleerde weer wat op te frissen of nog verder te werken aan een aantal leerpunten. YosoY biedt de mogelijkheid tot het volgen van een follow up van 3 lessen, zowel individueel als in groepsverband. Voor de invulling van deze lessen zal worden aangesloten bij de punten waar de deelnemers nog verder aan willen werken.

Opbouw groepstraining

Het traject van een Faalangst de baas groepstraining ziet er als volgt uit:
- Invullen intakeformulier en terugzenden aan trainer
- Intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) en kind van ongeveer 1 uur
- 10 wekelijkse lessen (m.u.v. schoolvakanties) van 75 minuten
- 2 ouderbijeenkomsten voor ouders en leerkrachten na les 1 en les 5

Start Faalangst de baas groep schooljaar 2024-2025

Voor  de eerste helft van het schooljaar 2024 - 2025 staat een Faalangst de baas groepstraining gepland op:

  • Start donderdag 7 november 2024, periode november 2024 - februari 2025 voor 8 - 12 jarigen.