Tarieven

Groepstrainingen

YosoY verzorgt diverse buitenschoolse groepstrainingen waarin deelnemers in kleine groepen van maximaal 6 deelnemers met veel persoonlijke aandacht werken aan hun leerwens(en). Het gaat dan om Sta Sterk, Stevige Stap of Faalangst de baas groepstraining. Deze groepstrainingen omvatten: 10 lessen van 75 minuten, 2 informatieavonden voor ouders en leerkrachten van ieder 2 uur, werkboek en andere materialen, nakijken van huiswerk, beantwoorden van vragen van ouders en een feestelijk afscheid met diploma, hapje en drankje voor gasten. Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek plaats van een uur waarvoor geen kosten worden berekend. De kosten voor een groepstraining bedragen in totaal € 450,- inclusief BTW per deelnemer.

Individuele training/coaching

YosoY verzorgt naast groepstrainingen ook individuele training en coaching op maat. Ook de Boosheid de baas training wordt op individuele basis verzorgd. De kosten voor deze individuele begeleiding bedragen € 85,- per les van een uur. In dit bedrag zijn de kosten inbegrepen van de voorbereiding van de les, het werkboek en overige materialen, het bijwonen van informatieavonden door ouders en leerkrachten, tussentijdse telefonische evaluatie, het beantwoorden van vragen van ouders en een feestelijk afscheid bij de laatste les met diploma, hapje en drankje. Voorafgaand aan de begeleiding vindt een intakegesprek plaats van een uur waarvoor geen kosten worden berekend. Na het intakegesprek kan de trainer een goede inschatting maken over het aantal benodigde lessen. Meestal is dit 6 a 8 lessen.

Offerte organisaties op aanvraag

Omdat YosoY zoveel mogelijk op maat werkt en elk traject anders is, kunt u vrijblijvend contact opnemen om samen te bekijken welk traject het meest aansluit bij de behoeften van uw organisatie en welke kosten dit met zich meebrengt. Op verzoek zal vervolgens een offerte worden opgesteld.

Vergoeding zorgverzekering

Een klein aantal zorgverzekeraars (in 2019 zijn dit in ieder geval Zorg en Zekerheid en ONVZ) is sterk in het vergoeden van kosten voor preventieve maatregelen, waaronder specifiek genoemde trainingen, om zo kosten van eerstelijns hulpverlening te besparen. Zij vergoeden daarom een deel van de kosten vanuit de aanvullende verzekering. Dit geldt voor de Sta Sterk training. In het vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekeraar kunt u nagaan of uw zorgverzekeraar de Sta Sterk training vergoedt.

Fonds Stichting Omgaan met Pesten

Voor ouders die minder draagkrachtig zijn (minimum inkomen), kan het adoptiefonds van de Stichting Omgaan met Pesten een tegemoetkoming in de kosten van een Sta Sterk of Stevige Stap training geven

CRKBO

YosoY is ingeschreven in het docentenregister van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) waardoor voor beroepsonderwijs aan een onderwijsinstelling een vrijstelling van BTW van toepassing is. Dit betekent dat YosoY voor een studiedag/dagdeel aan leerkachten op een school geen BTW aan de school in rekening hoeft te brengen.