Tarieven

Intake

Voorafgaand aan de training of coaching (zowel groeps- als individuele begeleiding) vindt altijd een intakegesprek plaats van ongeveer een uur om goed in te kunnen schatten welke begeleiding het best passend is. De kosten voor deze intake bedragen € 65,- inclusief BTW.                                      

Groepstrainingen

YosoY verzorgt diverse buitenschoolse groepstrainingen waarin deelnemers in kleine groepen van maximaal 6 deelnemers met veel persoonlijke aandacht werken aan hun leerwens(en). Het gaat dan om Sta Sterk, Stevige Stap of Faalangst de baas groepstraining. Deze groepstrainingen omvatten: 10 lessen van 75 minuten, 2 informatieavonden voor ouders en leerkrachten van ieder 2 uur, werkboek en andere materialen, nakijken van huiswerk, beantwoorden van vragen van ouders en een feestelijk afscheid met diploma, hapje en drankje voor gasten. De kosten voor een groepstraining bedragen met ingang van 1 juni 2024 € 450,- inclusief BTW per deelnemer. 

Individuele training/coaching

YosoY verzorgt naast groepstrainingen ook individuele training en coaching op maat. Ook de Boosheid de baas training wordt op individuele basis verzorgd. De kosten voor deze individuele begeleiding bedragen per 1 juni 2024 € 90,- per les van een uur. In dit bedrag zijn de kosten inbegrepen van de voorbereiding van de les, het werkboek en overige materialen, het bijwonen van informatieavonden (behorend bij de groepstrainingen) door ouders en leerkrachten, tussentijdse telefonische evaluatie, het beantwoorden van vragen van ouders en een feestelijk afscheid bij de laatste les met diploma, hapje en drankje. Na het intakegesprek kan de trainer een goede inschatting maken over het aantal benodigde lessen. Meestal is dit 6 a 8 lessen.

Offerte organisaties op aanvraag

Omdat YosoY zoveel mogelijk op maat werkt en elk traject anders is, kunt u vrijblijvend contact opnemen om samen te bekijken welk traject het meest aansluit bij de behoeften van uw organisatie en welke kosten dit met zich meebrengt. Op verzoek zal vervolgens een offerte worden opgesteld.

Vergoeding zorgverzekering

Een aantal zorgverzekeraars maakt zich sterk om zorgkosten te voorkomen door het vergoeden van kosten voor preventieve trainingen en cursussen. Zorg en Zekerheid, ONVZ en PNO Zorg vergoeden ook in 2024 een deel van de kosten van de Sta Sterk training als u aanvullend verzekerd bent. Per pakket verschilt het te vergoeden bedrag. Hoeveel u vergoed krijgt, kunt u vinden in het overzicht Psychologische hulp voor kinderen (Zorg en Zekerheid) en het overzicht Preventieve cursussen (ONVZ en PNO Zorg).

CRKBO

YosoY is ingeschreven in het docentenregister van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) waardoor voor beroepsonderwijs aan een onderwijsinstelling een vrijstelling van BTW van toepassing is. Dit betekent dat YosoY voor een studiedag/dagdeel aan leerkrachten/docenten op een school geen BTW aan de school in rekening hoeft te brengen.