Thema-avonden

Ouders zijn een belangrijke bondgenoot van de school bij het voorkomen en bestrijden van pesten. Daarom is het goed om ouders te informeren over wat zij als ouders tijdens de opvoeding kunnen doen om pesten te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk dat ouders weten wat zij kunnen doen als blijkt dat hun kind pester, slachtoffer of meeloper is.

Verschillende uitgangspunten thema-avond

Een thema-avond kan er op zien om ouders te informeren en handvatten te geven voor het voorkomen en oplossen van pesten.

Een thema-avond kan echter ook als doel hebben om ouders te betrekken bij het anti-pestbeleid dat de school voert en ouders bewust te maken van de rol die ze bij een goede uitvoering kunnen spelen.

Op maat

Het programma voor de avond wordt in overleg met de school samengesteld en zal sterk afhankelijk zijn van het doel. Uitgangspunt is om de avond op een interactieve manier in te vullen.

Mogelijke thema's:

Mogelijke thema’s voor een thema-avond zijn:
- Voorkomen en oplossen van pesten als ouder
- Ondersteunen van een kind in de sociale weerbaarheid
- Nieuw anti-pestbeleid: Hoe werkt het en wat betekent het
voor u als ouder?
- Etc.

Meer informatie?

Heeft u interesse om een thema-avond te organiseren en wilt u graag meer informatie over de mogelijkheden? Neemt u dan even contact op.