Waarom YosoY

Waarom een groepstraining of individueel traject bij YosoY volgen?
Waarom YosoY inschakelen voor advies en scholing aan uw organisatie?
YosoY onderscheidt zichzelf in haar aanpak o.a. op de volgende punten:

Training & coaching

 • De trainingsgroepen zijn klein: maximaal 6 kinderen. Hierdoor is er tijdens de training maximale aandacht voor het individuele kind.
 • De ouders worden actief bij het leerproces van hun kind betrokken door twee informatieavonden. Hier krijgen zij niet alleen informatie over de inhoud van de training, maar vooral ook handvatten hoe zij hun kind in het gedragsveranderingsproces thuis kunnen begeleiden.
 • Er is tijdens de trainingen sprake van een open communicatie tussen ouders en trainer. De trainer informeert de ouders gericht als zij op een bepaald punt hun kind extra kunnen ondersteunen. Aan de andere kant kunnen ouders de trainer informeren, zodat bepaalde zaken meteen tijdens de training kunnen worden opgepakt. Ook de kinderen zelf kunnen hun eigen casussen inbrengen.
 • Ook leerkrachten of intern begeleiders kunnen bij het leerproces betrokken worden. Ook zij zijn welkom op de informatieavonden en net als voor de ouders is er voor hen een informatieboekje beschikbaar met tips voor de begeleiding, maar dan in hun rol als leerkracht/intern begeleider.
 • Door een ontspannen en gezellige sfeer te creëren tijdens de trainingen en gebruik te maken van afwisselende werkvormen ervaren de kinderen de trainingen niet alleen als leerzaam, maar ook als leuk.
 • Doordat de trainer, Helen Wildeboer, ook leerkracht is, heeft zij ervaring met praktijksituaties in het onderwijs.
 • Trainer Helen Wildeboer is al sinds 2010 als trainer en coach actief. Ze heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan die zij weer inzet bij huidige trainingen en individuele trajecten.
 • Benieuwd naar hoe anderen de training en coaching van YosoY hebben ervaren en beoordeeld? Kijk onder het kopje "Reacties".

Ondersteuning organisaties

 • De ondersteuning van scholen en andere organisaties kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak waarbij geheel op maat wordt gewerkt.
 • De ervaring van Helen Wildeboer als leerkracht maakt dat zij begrijpt wat er binnen school speelt. Hierdoor kan zij goed aansluiten bij de behoefte van de scholen wat betreft scholing voor beroepskrachten of leerlingen of het vormgeven van anti-pestbeleid.
 • Doordat Helen Wildeboer ook ruime ervaring heeft in de juridische dienstverlening, is zij in staat het door haar geadviseerde beleid of de betreffende aanpak volledig en voor iedereen begrijpelijk op papier te formuleren.
 • YosoY is sinds 2010 aangesloten bij de landelijke Stichting Omgaan met Pesten, nu Kenniscentrum Omgaan met Pesten. Hierdoor is permanente educatie en uitwisseling van ervaringen en kennis tussen trainers gewaarborgd. Daarnaast heeft Helen Wildeboer als trainer ruime ervaring met het uitvoeren van o.a. de producten van het Kenniscentrum.
 • Benieuwd naar hoe andere organisaties de ondersteuning van YosoY hebben ervaren en beoordeeld? Kijk onder het kopje "Reacties".