Stevige Stap

Weerbaar en vol vertrouwen van groep 8 naar de brugklas

Staat uw kind aan de vooravond van de overstap naar de middelbare school? Een nieuwe fase waarin hij of zij geconfronteerd wordt met veel nieuwe dingen zoals: andere klasgenoten, (veel) nieuwe leraren, een groot schoolgebouw en niet te vergeten het huiswerk. Is uw kind onzeker en ziet hij of zij hier tegenop? Twijfelt uw kind of en hoe vrienden te maken? Vraagt u zich af of uw kind deze overstap goed kan maken?
Dan kan de Stevige Stap training uw kind wellicht verder helpen. Deze training is specifiek bedoeld voor kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben, onvoldoende sociaal vaardig zijn of een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het zetten van deze stap.

Doelgroep; Kinderen uit groep 8 die volgend schooljaar de overstap maken naar de brugklas en zich hier onzeker over voelen, onvoldoende sociaal vaardig zijn of hierbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De Stevige Stap training is een afgeleide van de reeds langer bekende Sta Sterk training welke is ontwikkeld door het Kenniscentrum Omgaan met Pesten.

Programma

In de Stevige Stap training wordt o.a. gewerkt aan:
- uitstraling, lichaamshouding, stemgebruik en woordgebruik
- eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen
- jezelf presenteren
- nieuwe contacten leggen
- eigen mening hebben en geven
- feedback geven en ontvangen
- conflicthantering
- omgaan met plagen, pesten en groepsdruk
- omgaan met elkaar en samenwerken
- hulp vragen en bieden
- plannen en organiseren van huiswerk
- sterk reageren in geval van cyberpesten/ongewenst gedrag online


Individuele aandacht

De Stevige Stap training wordt verzorgd in kleine groepen
(4-6 deelnemers) of individueel op maat (zie onder individueel traject). YosoY kiest bij het verzorgen van de Stevige Stap training in groepsverband bewust voor kleine groepen. Gedurende de training werkt iedere deelnemer aan zijn eigen leerwens(en). Elke deelnemer kan door het werken in een kleine groep als individu de aandacht krijgen die het nodig heeft. Tevens is er voldoende ruimte voor de inbreng van eigen situaties.

Systeembenadering

Een kind staat niet op zichzelf. Een kind maakt deel uit van een gezin en is een leerling in de klas. Om deze reden kiest YosoY ervoor ook ouders en eventueel leerkrachten (op initiatief ouders) bij de training van het kind te betrekken. Deze kunnen het kind stimuleren, motiveren en begeleiden om zich het geleerde eigen te maken en ander gedrag te laten zien in de thuissituatie en op school. Door op de hoogte te zijn van wat het kind leert en hoe je het kind het best kunt begeleiden, wordt het voor het kind makkelijker het geleerde in de praktijk te brengen.

Voor de ouders en leerkrachten worden twee ouderbijeenkomsten van ieder 2 uur georganiseerd gedurende de training. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen ouders en leerkrachten informatie over de inhoud van de training en tips voor hun rol in de begeleiding.

Werkvormen

Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van de volgende werkvormen:
• Onderwijsleergesprek
• Spel en drama
• Rollenspelen
• Creatieve opdrachten
• Discussie
• Verhalen en metaforen
• Ontspannings-, visualisatie en ademhalingsoefeningen
• Werken met videocamera
• Huiswerkopdrachten

Follow up

Soms bestaat de behoefte om een aantal jaren na de training het geleerde weer wat op te frissen of nog verder te werken aan een aantal leerpunten. YosoY biedt de mogelijkheid tot het volgen van een follow up van 3 lessen, zowel individueel als in groepsverband. Voor de invulling van deze lessen zal worden aangesloten bij de punten waar de deelnemers nog verder aan willen werken.

Opbouw groepstraining

De opbouw van de Stevige Stap groepstraining ziet er als volgt uit:
- Invullen intakeformulier en terug zenden aan trainer
- Intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) en kind van ongeveer 1 uur
- 10 lessen (5 vóór en 5 ná de zomervakantie) van 75 minuten
- 2 ouderbijeenkomsten voor ouders en eventueel leerkrachten

Start Stevige Stap groepstrainingen schooljaar 2023-2024

Voor het schooljaar 2023-2024 staat de start van de Stevige Stap training gepland op donderdag 6 juni van 17.00 - 18.15 uur.