Project Ik denk me sterk

Positief denken de basis voor plezier op school

Veel kinderen gaan gelukkig met plezier naar school en presteren naar hun kunnen. Er zijn echter ook kinderen die snel en vaak ten onrechte denken dat ze iets niet kunnen, snel "beren op de weg zien", zich buitengesloten voelen of bang zijn om nieuwe dingen aan te gaan. Dit kan leiden tot onderpresteren, opzien tegen het naar school gaan, het moeilijk maken van contact met medeleerlingen, geen hulp durven vragen aan de leerkracht, fysieke klachten als buikpijn en hoofdpijn, etc. Belemmerende, niet-helpende gedachten zijn hier veelal de oorzaak van. In deze gevallen is het belangrijk aan de slag te gaan om deze negatieve en belemmerende gedachten aan te pakken en om te buigen naar meer positief denken.

De kracht leren van de eigen gedachten

Tijdens het Project Ik denk me sterk wordt kinderen op een leuke en laagdrempelige manier inzicht gegeven in de invloed van hun gedachten op hun gevoel en gedrag. De kinderen ontdekken de kracht van hun eigen gedachten. Met elkaar wordt er gepraat, getekend, gevisualiseerd en rollenspellen gespeeld. Tijdens het project krijgen de kinderen een werkboekje, zodat ze alle tips terug kunnen vinden. Ook krijgen ze een opdracht na iedere les, zodat ze worden uitgedaagd te oefenen met het zichzelf sterk denken.
Doel van het Project Ik denk me sterk is dat kinderen in hun kracht komen te staan door een positievere manier van denken. Hierdoor , gaan zij positiever aankijken tegen schoolwerk, schoolprestaties, het samenzijn met klasgenoten, doordat zij vaker hun mening durven geven, zich durven laten zien in de groep of hulp durven vragen.

Spel Ik denk me sterk

Tijdens het project speelt het spel Ik denk me sterk een belangrijke rol. Het spel bestaat uit 50 spelkaarten. Alle kaarten zijn voorzien van een afbeelding en een helpende gedachte. De helpende gedachten doen een beroep op het toepassen van gedrag dat past bij vier thema’s: weerbare lichaamstaal, opkomen voor jezelf en een ander, zelfvertrouwen en het omgaan met eigen en andermans grenzen.

Doelgroep

Het Project Ik denk me sterk is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 van het basisonderwijs die positiever kunnen leren denken (over zaken, maar zeker ook over zichzelf) en meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken.

Op maat

Het programma voor het Project Ik denk me sterk wordt op maat gemaakt aan de hand van het voorgesprek met de school.

Meer informatie?

Wilt u van gedachten wisselen of een Project Ik denk me sterk ook voor uw school iets kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Duur project

Het Project Ik denk me sterk wordt op maat gemaakt in overleg met de school. De klas wordt opgedeeld in 2 of meer subgroepen die 1 tot 1,5 uur les krijgen per groep. Het project kan bestaan uit 5 tot 8 lessen die meestal wekelijks plaatsvinden. Op de dagen tussen de wekelijkse lessen in werken de kinderen of op school of thuis onder begeleiding van de leerkracht of ouder aan een of meerdere opdrachten.

Werkvormen

De lessen bestaan uit visualisatie en ontspanning, uitleg over ons denken, rollenspellen, speloefeningen, (creatieve-) opdrachten veelal aan de hand van het spel Ik denk me sterk.

Meer informatie?

Wilt u van gedachten wisselen of een Project Ik denk me sterk ook voor uw school iets kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op.