Aanmelden

Interesse?

Heeft u interesse voor een van de groepstrainingen of voor een individueel traject op maat? Neemt u dan contact op met Helen Wildeboer.

Welke training sluit aan bij de leerwensen?

Omdat het erg belangrijk is dat een training aansluit bij de leerwensen en verwachtingen, gaat een uitgebreide intake vooraf aan het definitief aanmelden voor een groepstraining of individueel traject. 
Telefonisch of per e-mail bekijken we eerst samen welke training of welk individueel traject het meest geschikt lijkt. Daarna wordt een intakeformulier per e-mail toegezonden dat door ouder en kind samen kan worden ingevuld en teruggestuurd. Daarna vindt er een intake- en kennismakingsgesprek plaats. Aan het eind van het gesprek zal definitief duidelijk zijn welke training of individueel traject het best zal aansluiten bij de leerwensen en kunt u belissen of u uw kind wilt aanmelden en voor welke soort begeleiding.