Studiedagen/-dagdelen

Veel leerkrachten, docenten, mentoren maar ook trainers bij sportverenigingen of volwassenen die met groepen kinderen werken willen graag meer doen om pesten te voorkomen en aan te pakken, maar het ontbreekt hen soms aan voldoende kennis en vaardigheid. Een studiedag of –dagdeel kan voor deze benodigde kennis zorgen en voor het trainen en oefenen van de benodigde vaardigheden. De studiedag/dagdeel geeft de deelnemers handvatten bij de aanpak van pesten.

Doelgroep: Beroepskrachten in het onderwijs of de kinderopvang, trainerssportverenigingen of andere volwassenen die met groepen kinderen werken.

Kennis

Op een studiedag/dagdeel kan up-to-date informatie worden verkregen over o.a.:
- het opbouwen en onderhouden van een positief groepsklimaat;
- het signaleren van pesten;
- het voorkomen en aanpakken van pesten;
- de uitvoering van het nieuw in te voeren anti-pestbeleid op de school.

Vaardigheden

Naast deze informatie kan er tijdens de scholing actief worden gewerkt aan het eigen maken van vaardigheden die nodig zijn om de verschillende interventies die bij pesten kunnen worden ingezet goed uit te kunnen voeren. Hierbij kan worden gedacht worden aan vaardigheden voor de gespreksvoering met slachtoffer en pester of het opzetten en begeleiden van een No Blame ondersteuningsgroep.

Op maat

Het programma wordt in overleg met uw organisatie geheel op maat gemaakt en kan bestaan uit verschillende (interactieve) werkvormen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een studiedag.dagdeel voor uw organisatie? Neemt u dan even contact op.