Nieuws

16 oktober 2018

Het Jac. P. Thijsse College heeft oog voor pesten

Steeds meer middelbare scholen zijn doordrongen van het feit dat het voorkomen en het op de juiste manier aanpakken van pesten heel erg belangrijk is. Leerlingen kunnen pas iets leren en presteren als ze zich veilig voelen. In een klas waarin gepest wordt, voelen niet alleen gepeste leerlingen zich niet veilig, dat geldt ook voor een grote meerderheid in de klas die toekijkt maar niet weet hoe of niet durft op te staan tegen het pesten. Als school een pestprotocol hebben is mooi, maar hier heb je niets aan als dit niet in de hoofden en harten zit van de mentoren, docenten, ouders en leerlingen. Het Jac. P. Thijsse College nodigde daarom Helen Wildeboer van YosoY uit om als trainer van Stichting Omgaan met Pesten de mentorbegeleiders handvatten te geven pesten zoveel mogelijk te voorkomen, beter te signaleren en op de juiste manier aan te pakken conform het eigen pestprotocol van de school.

Tijdens 2 trainingsmiddagen werd uitgebreid aandacht besteed aan welke rollen er zijn binnen het pestprobleem en hoe je ze kunt herkennen. Met deze kennis keken de mentorbegeleiders vervolgens naar een bepaalde klas. Wie neemt daarin welke rol aan en op welke manier kunnen we de leerlingen die een negatieve rol vervullen naar een meer positieve rol bewegen? Daarnaast was er aandacht voor verschillende vormen van pesten en het verschil met plagen en ruzie. Vervolgens werd besproken wat mentoren, docenten en ander personeel binnen de school kunnen doen om pesten te voorkomen en zo het leerklimaat zo veilig mogelijk te laten zijn.

Natuurlijk werd ook gekeken naar welke stappen er gezet kunnen worden als er al sprake is van pesten. Belangrijke Do's en Don'ts kwamen aan de orde. Een belangrijke don't is om een pestgeval nooit in de gehele klas te bespreken. Op deze wijze krijgen de pesters weer een succeservaring, zij bijten zich ten overstaan van de rest van de groep vaak vast in hun rol, en het slachtoffer krijgt zo nogmaals een dreun. Een goed voorbereid gesprek zonder schuldvraag tussen slachtoffer en pester is een veel beter alternatief. Deze gesprekken zonder schuldvraag zijn geoefend op de tweede middag waarin gespreksvoering bij pesten centraal stond. Ook kwamen gesprekken met de gepeste, de pester en ouders van deze leerlingen aan bod.

Veel eigen voorbeelden werden door de mentorbegeleiders gedeeld waardoor het geleerde ook meteen kon worden doorgetrokken naar de praktijk. De mentorbegeleiders gaven aan dat zij het fijn vonden dat er met hun voorbeelden uit de praktijk werd meegedacht en het eigen pestprotocol van het Jac. P. Thijsse daarbij centraal stond. Men vond het ook fijn dat de trainer bij de uitleg duidelijke en praktische voorbeelden gebruikte en ideeën meegaf voor gebruik in de praktijk.

Met meer inzicht in het pestprobleem kunnen de mentorbegeleiders van het Jac. P. Thijsse het pesten nu nog beter voorkomen, signaleren en aanpakken waardoor de leerlingen zich gehoord en geholpen voelen, het pesten sneller kan worden opgelost en de leerlingen daardoor met meer plezier naar school blijven gaan. Daar gaat het tenslotte om, want alleen iemand die goed in zijn vel zit, zich prettig voelt op school en plezier heeft in leren zal veel uit zichzelf kunnen halen.» volledig nieuws