Nieuws

19 oktober 2019

Mentoren Jac. P. Thijsse blij met praktische workshop Gespreksvoering bij pesten

Als pesten bij jou als mentor wordt gemeld of door jezelf wordt gesignaleerd
hoe kun je dan het beste het gesprek aangaan met het slachtoffer, de pester en eventueel andere rollen die erbij betrokken zijn? Hoe kun je als mentor in de rol van bemiddelaar vervolgens in een gesprek met slachtoffer en pester zorgen dat er begrip ontstaat voor elkaar en er van daaruit oplossingen worden gevonden door de kinderen zelf? Hoe voer je goede gesprekken met ouders van pesters en slachtoffers die erg geëmotioneerd kunnen zijn als zij horen dat hun kind bij pesten is betrokken?

In vervolg op de eerste workshop over het voorkomen, signaleren en aanpakken van pesten half september was het afgelopen week voor alle mentoren van de eerste en tweede klassen op het Jac. P. Thijsse College tijd voor het vervolg: een workshop over gespreksvoering bij pesten. Tijdens deze workshop stonden bovenstaande vragen centraal.

Bij de start van de 4 uur durende workshop werd door trainer Helen Wildeboer van YosoY Training Coaching & Advies te Heiloo eerst eens stilgestaan bij wat het eigenlijk met de mentoren zelf doet als ze te maken krijgen met een pestsituatie in hun klas. Boosheid, teleurstelling en verdriet zijn een aantal emoties die vaak werden genoemd. Ook de ongrijpbaarheid van sommige pestsituaties die tot een gevoel van onmacht kan leiden was onderwerp van gesprek.

Daarna was het tijd om aan de slag te gaan. Allereerst werd door de deelnemers een video geanalyseerd waarin een gesprek zonder schuldvraag te zien is tussen een slachtoffer en een pester met een docent als bemiddelaar. Wat pakt deze docent goed aan en wat zou je anders doen? Na de video gingen de deelnemers aan de slag om zelf een gesprek zonder schuldvraag te leiden. De collega’s maakten het elkaar niet altijd makkelijk, want de rol van halsstarrige pester die niet mee wil werken werd door een aantal mentoren met verve vertolkt. Dit bracht echter ook de nodige hilariteit met zich mee, wat weer zorgde voor een fijne sfeer.

Na de rollenspellen doken de mentoren in een aantal casussen omtrent het voeren van afzonderlijke gesprekken met een slachtoffer, een pester en ouders. Het bespreken van deze casussen was aanleiding voor het naar voren brengen en bespreken van veel eigen praktijkvoorbeelden en vragen van de mentoren. Het was fijn te merken dat de deelnemers ervoor open stonden praktijkvoorbeelden met elkaar te delen en met elkaar te zoeken naar de beste aanpak.

De workshop werd door de mentoren ervaren als praktisch en leerzaam:
“Ik heb super veel handvatten gekregen, dank je wel!” “Top dat er ruimte was voor alle vragen.” ”Goede herkenbare en realistische casussen.” “Fijn dat het in de praktijk meteen toe te passen is.” “Top dat het pestprobleem zo serieus en vakkundig wordt aangepakt op deze school.”

De mentoren hebben nu na 2 workshops veel handvatten meegekregen om in de praktijk mee aan de slag te gaan om pesten op het Jac. P. Thijsse College nog beter te voorkomen, te signaleren en aan te pakken waardoor de leerlingen zich gehoord en geholpen voelen. Tot leren komen in een school waarin je je veilig voelt en waar je met plezier naar toe gaat. Daar maakt het Jac. P. Thijsse zich hard voor.» volledig nieuws