Nieuws

19 september 2019

Mentoren Jac. P. Thijsse leren pesten beter signaleren & aanpakken

Nadat eind vorig jaar eerst de mentorbegeleiders werden geschoold en begin dit jaar het pestprotocol een opfrisbeurt onderging was het afgelopen week de beurt aan de eerste en tweede klasmentoren van het Jac. P. Thijsse College om zich te verdiepen in het voorkomen, beter signaleren en op de juiste manier aanpakken van pesten. 

Helen Wildeboer van YosoY Training Coaching & Advies te Heiloo liet de mentoren in deze workshop zien welke rollen er zijn binnen het pestprobleem en hoe je ze kunt herkennen. Met deze kennis keken de mentoren vervolgens naar hun mentorklas. Wie neemt daarin welke rol aan en op welke manier kunnen we de leerlingen die een negatieve rol vervullen naar een meer positieve rol bewegen? Daarnaast was er aandacht voor verschillende vormen van pesten en het verschil met plagen en ruzie. Vervolgens werd besproken wat mentoren, docenten en ander personeel binnen de school kunnen doen om pesten te voorkomen en zo het leerklimaat zo veilig mogelijk te laten zijn.

Natuurlijk werd ook gekeken naar welke stappen er gezet kunnen worden als er al sprake is van pesten. Belangrijke Do's en Don'ts kwamen aan de orde. Een belangrijke don't is om een pestgeval nooit in de gehele klas te bespreken. Op deze wijze krijgen de pesters weer een succeservaring, zij bijten zich ten overstaan van de rest van de groep vaak vast in hun rol en het slachtoffer krijgt zo nogmaals een dreun. Een goed voorbereid gesprek zonder schuldvraag tussen slachtoffer en pester is een veel beter alternatief. Deze gesprekken zonder schuldvraag komen nog aan bod tijdens de tweede workshop half oktober waarin gespreksvoering bij pesten centraal zal staan. 

Het was fijn te merken dat de mentoren erg betrokken waren bij dit onderwerp. Veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk werden door hen ingebracht. Opmerkingen aan het einde van de workshop:  "Ik dacht al veel te weten, maar ik heb een hoop geleerd." "Het was een hele informatieve middag! Ik kijk nu al uit naar de volgende workshop."

Met meer inzicht in het pestprobleem kunnen deze mentoren van het Jac. P. Thijsse College het pesten nog beter voorkomen, signaleren en aanpakken waardoor de leerlingen zich gehoord en geholpen voelen, het pesten sneller kan worden opgelost en de leerlingen daardoor met meer plezier naar school blijven gaan. Daar gaat het tenslotte om, want alleen iemand die goed in zijn vel zit, zich prettig voelt op school en plezier heeft in leren zal veel uit zichzelf kunnen halen.» volledig nieuws