Nieuws

27 maart 2015

YosoY blij met nieuwe anti-pestwet

Donderdag 26 maart 2015 heeft de Tweede Kamer de wet 'sociale veiligheid op school' aangenomen. Scholen zijn nu verplicht om pesten nog beter aan te pakken.


Als trainer van Stichting Omgaan met Pesten is Helen Wildeboer van YosoY uitermate verheugd dat de aanpak van pesten hierdoor de aandacht krijgt die het verdient.

De wet heeft een belangrijke functie, doordat scholen nu nog meer in actie moeten komen om pesten te voorkomen en aan te pakken. Er worden nog te veel leerlingen gepest; er zijn nog te veel leerlingen die bang zijn om het volgende slachtoffer te worden. Deze wet is een stap in de goede richting.

De wet regelt drie belangrijke zaken. Ten eerste dient een school beleid te ontwikkelen. Ten tweede moeten scholen een coördinator aanstellen en ten derde worden scholen verplicht om te monitoren of hun beleid werkt. Tot slot gaat de inspectie op dit alles toezien.

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft uitdrukkelijk gezegd dat scholen zelf mogen weten hoe zij hun beleid vormgeven. Het is ook aan hen of zij een anti-pestprogramma gebruiken en zo ja, welk. 'Het is een goede zaak dat scholen zelf aan zet blijven', aldus Helen Wildeboer. 'Wel is het belangrijk dat scholen goed kijken naar wat zij gaan inzetten om hun anti-pestbeleid zo succesvol mogelijk te laten zijn. Als voormalig jurist en trainer Omgaan met Pesten ondersteun ik scholen daarbij graag.'

Het is onder andere belangrijk dat scholen het volgende regelen:
- Zorg dat alle groepsleerkrachten en docenten/mentoren weten hoe zij in allerlei situaties rondom pesten het beste kunnen handelen;
- Zorg voor een sfeer onder de medewerkers waarin iedereen gedijt en waarin collega's elkaar steunen;
- Zorg dat de anti-pestcoördinator toegerust is voor zijn of haar taak. Hierin kan de cursus 'Anti-pestcoördinator' van Stichting Omgaan met Pesten een belangrijke rol spelen.

Meer weten wat YosoY of de Stichting Omgaan met Pesten voor uw school kan betekenen? Neem gerust even contact op: info@yosoyheiloo.nl
» volledig nieuws