Scholen

Niet alleen ouders willen dat hun kind lekker in hun vel zit. Ook leerkrachten en directie hechten er veel waarde aan dat hun leerlingen zich prettig en veilig voelen op school. Een veilige leeromgeving is tenslotte een belangrijke voorwaarde om optimaal te kunnen leren.

Een veilige leeromgeving

Ter bevordering van een veilig leerklimaat wilt u bijvoorbeeld:
- binnen uw school duidelijk beleid over aanpak van pesten, zodat voor iedereen duidelijk is welke stappen er worden gezet als er sprake is van pesten;
- het pestprotocol dat al lang ongebruikt in de la ligt, updaten en nieuw leven inblazen;
- ondersteuning bij het implementeren van uw anti-pestbeleid;
- een negatieve sfeer in een klas ombuigen en de hele groep betrekken bij het leren omgaan met elkaar;
- een aantal kinderen uit een klas versterken in hun weerbaarheid om mede zo de sfeer in de klas aan te pakken;
- uw team laten trainen in het signaleren en het aanpakken van pesten of in het gebruik van interventies uit het pestprotocol van de school;
- leerlingen in korte workshops laten inzien wat pesten is, wat de gevolgen zijn en op welke manier zij een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen ervan;
- ouders tijdens een thema-avond informeren over wat zij kunnen doen om pesten te voorkomen of op te lossen.

YosoY kan uw school ondersteunen bij het scheppen van de voorwaarden voor een veilige leeromgeving. 

YosoY bekijkt samen met u welke ondersteuning het beste past in een bepaalde situatie en maakt dit vervolgens in samenwerking met u op maat voor uw school.