Nieuws

28 februari 2018

Resultaten onderzoek Sta Sterk training zeer positief

Een van de trainingen die YosoY verzorgt, is de Sta Sterk training die door Stichting Omgaan met Pesten is ontwikkeld en ook is opgenomen in de databank van Effectieve Jeugdinterventies van het NJI. Onlangs heeft de Universiteit van Amsterdam (UVA) onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de Sta Sterk training in de praktijk. Het eerste deel van het onderzoek zit er na een jaar op en de resultaten zijn heel positief en veelbelovend. YosoY verzorgt deze training al 8 jaar in Heiloo en meer dan 300 kinderen hebben hun Sta Sterk diploma al in ontvangst mogen nemen. Uit ervaring bleek al dat de training werkt. Zowel de deelnemers als hun ouders als hun leerkrachten zijn al jaren erg positief over de verandering die de training teweeg heeft gebracht. Deze ervaring is mooi, maar nu hebben we dus ook wetenschappelijk bewijs dat de training kinderen echt verder helpt. Dit is wel iets om trots op te zijn, zeker nu nog maar van weinig trainingen wetenschappelijk is bewezen dat ze in de praktijk ook echt werken.

De resultaten van het onderzoek in het kort

Vanuit de voormeting en de nameting direct na de training is gebleken dat de training voor de deelnemers effectief is gebleken. Een aantal constateringen op een rij:

- De lichaamshouding in pestsituaties bleek sterk verbeterd;
- Deelnemers laten na de training meer zien hoe zij zich voelen, vragen meer hulp en durven vaker aan te geven wanneer zij niet goed worden behandeld;
- Deelnemers kunnen na de training socialer en beleefder interacteren met anderen en mengen zich ook meer in sociale relaties;
- Deelnemers hebben na de training minder angst voor sociale situaties, presentaties geven of op een andere manier in de belangstelling staan;
- Gevoel van boosheid is afgenomen waarschijnlijk doordat deelnemers zich beter hebben leren uiten door de training: minder opkroppen, beter van buiten zichtbaar of omdat ze überhaupt minder boosheid ervaren doordat ze handvatten hebben gekregen hoe om te gaan met lastige situaties.
- Op het punt van de angstige of verdrietige gevoelens was geen verbetering te zien. Vermoed wordt dat dat komt door de manier waarop dit gebied is onderzocht. Gezien de andere resultaten had hier namelijk ook een verbetering te zien moeten zijn.
- Het gevoel van zelfvertrouwen is toegenomen: Ze durven zichzelf meer te laten zien.

Het onderzoek gaat ook in 2018 verder. Er zullen dan nog meer deelnemers worden meegenomen en daarnaast ook nog latere nameetmomenten om te kijken hoelang het resultaat blijft doorwerken. YosoY heeft er alle vertrouwen in dat ook het verdere onderzoek mooie resultaten zal opleveren.» volledig nieuws