Nieuws

27 november 2018

Zorgboerderij de Klompenhoeve heeft oog voor prettige en veilige woon-/werkomgeving cliënten

Zorgboerderij de Klompenhoeve in Egmond aan den Hoef wil mensen met een verstandelijke beperking een prettige en veilige woon– en werkomgeving bieden. Een omgeving die inspeelt op ieders mogelijkheden, keuzes en zelfstandigheid. Een omgeving die ook rust, geborgenheid en structuur biedt. Cliënten wonen niet alleen op de boerderij zelf maar ook in appartementen in het woonproject in Egmond aan de Hoef. Ook zijn er cliënten werkzaam in restaurant Santiago in Egmond aan Zee. Om een prettige en veilige woon- en werkomgeving op al deze plekken te kunnen waarborgen is er in samenwerking met Helen Wildeboer van YosoY Training Coaching & Advies te Heiloo een traject ingezet om in samenwerking met cliënten en cliëntbegeleiders het beleid omtrent sociale omgang verder vorm te geven.

Cliënten hebben in overleg kunnen aangegeven welke omgangsregels zij zouden wensen. Met hun wensen zijn vervolgens met een groep cliëntbegeleiders de uiteindelijke omgangsregels opgesteld. “Het betrekken van de cliënten was een belangrijke stap,” aldus Helen Wildeboer. “De omgangsregels gaan over hen. Wat vinden zij belangrijk in de omgang met elkaar? Regels worden veel beter gedragen en ook nageleefd als ze aansluiten bij de doelgroep voor wie ze gelden. Dus laat die dan vooral meedenken.“

Vervolgens is het beleid op het gebied van sociale omgang en de te nemen stappen bij ongewenst gedrag vastgelegd in het nieuwe protocol sociale omgang. Hierdoor is het voor iedereen (cliënten, hun wettelijk vertegenwoordigers, cliëntbegeleiders en ander personeel) duidelijk wat zij van de Klompenhoeve kunnen verwachten om een positieve sociale omgang te waarborgen, maar ook wat er op dit punt van hen wordt verwacht.

De volgende stap in het traject vond vorige week plaats: de eerste workshop voor alle ruim 30 cliëntbegeleiders over het voorkomen en aanpakken van pestgedrag. Pestgedrag is een van de belangrijkste vormen van ongewenst gedrag. Wat is pesten nu eigenlijk, wat maakt pesten anders dan plagen of ruzie? Welke vormen zijn er? Hoe kun je het het beste signaleren en herkennen? Wat kun je eraan doen om het te voorkomen en aan te pakken? Tijdens een workshop van 3 uur verdiepten de cliëntbegeleiders zich in deze vraagstukken op een interactieve manier. Er werd een filmpje bekeken, een quiz gespeeld, een discussiespel en in subgroepjes werd gekeken naar de verschillende rollen die cliënten hebben in de groep. Daarna werden de cliëntbegeleiders geïnformeerd over de opgestelde omgangsregels en andere preventieve maatregelen om pestgedrag te voorkomen. Ten slotte werden ook een aantal belangrijke Do’s en Don’ts besproken bij de aanpak van pesten en werd het nieuw vormgegeven beleid voor deze aanpak op de Klompenhoeve gepresenteerd. De cliëntbegeleiders beoordeelden de workshop positief. Een aantal kernwoorden uit de evaluaties zijn: duidelijk, informatief, leuke werkvormen en gemakkelijk te begrijpen.

Begin volgend jaar wordt deze workshop opgevolgd door een tweede workshop waarin de cliëntbegeleiders in kleine groepen worden geschoold in het voeren van gesprekken met de diverse partijen als er sprake is van ongewenst gedrag. Zo kunnen de cliëntbegeleiders op een juiste manier uitvoering gaan geven aan de te nemen stappen uit het protocol.

Ook voor cliënten zelf worden in het nieuwe jaar nog mooie bijeenkomsten opgezet om ze bekend te maken met de nieuwe omgangsregels, het protocol sociale omgang en om hen te ondersteunen in hun eigen weerbare gedrag wat zo belangrijk is om goed met anderen te kunnen omgaan.

“De Klompenhoeve heeft een heel mooi en waardevol traject in gang gezet allemaal met het oog op een nog prettigere en veiligere woon-/werkomgeving voor alle cliënten. Ik ben er trots op dat ik hieraan een bijdrage mag leveren. We gaan hier in het nieuwe jaar een mooi vervolg aangeven,” aldus Helen Wildeboer.» volledig nieuws